فنا و نیروانه (مقایسه ای بین عنایت سلوک در عرفان اسلامی و بودایی)
67 بازدید
محل نشر: هفت آسمان » بهار 1384 - شماره 25 » (40 صفحه - از 189 تا 228)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره یکی از روش‏های مهم برای شناخت ادیان و تأثیر و تأثر بین آنها مقایسه مفاهیم مطرح در آنها است که به مطالعات تطبیقی معروف است. نوشتار حاضر در این سیاق به تحلیل دو مفهوم فنا و نیروانه که یکی در عرفان اسلامی و دیگری در آیین بودا غایت سلوک سالکان و رهروان است، می‏پردازد. در این ارتباط در ابتدا مفهوم فنا و نیروانه هر یک جداگانه بررسی می‏شود و در نهایت موارد مشابهت و اختلاف آنها مطرح می‏گردد.