نگاهی کوتاه به نقش خواص در آغاز نهضت کربلا
46 بازدید
محل نشر: حکومت اسلامی » زمستان 1381 - شماره 26 »(19 صفحه - از 432 تا 450)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مسائل قابل توجه در نهضت حسینی جریانهای اجتماعی معاصر قیام آن حضرت و نقش آنها در آن قیام است. به طور کلی این جریانها را می‏توان به سه دسته تقسیم کرد: 1. امویان و طرفداران آنها که از همان ابتدا در مقابل آن حضرت موضعگیری کردند؛ 2. طیف قابل‏توجهی که به طرفداری و حمایت از آن حضرت برخاستند؛ 3. طیف وسیع و گسترده‏تر از دو جریان قبل که به شکلی در این رابطه بی تفاوت باقی ماندند. این مقاله با بررسی جریانهای اجتماعی معاصر قیام امام حسین(ع) به نقش آنها در شکل‏گیری و استمرار قیام حسینی پرداخته، موضوع‏گیری آن حضرت در مقابل این جریان‏ها را بیان می‏کند. محور بحث در این مقاله افراد شاخصی هستند که به نحوی در جامعه معاصر قیام آن حضرت نفوذ داشتند و در حد خویش از بزرگان جامعه اسلامی محسوب شده مردم به عمل و رفتار آنها توجه داشتند و موضع‏گیری آنها در اراده توده مردم مؤثر بوده است . نویسنده در این رابطه ابتدا به نقش مردم در شروع قیام آن حضرت پرداخته، آنگاه به موضع‏گیری‏های خواص در قبال این قیام و واکنش امام حسین(ع) نسبت به این موضع‏گیری می‏پردازد.