حاکمیت سیاسی پیامبر و امامان از نگاه قرآن
50 بازدید
ناشر: موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی