نور الحکمه
49 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات کامپیوی علوم اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر و محقق
زبان : عربی